Nasze działania koncentrują się na wykonywaniu kompleksowej obsługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i dotyczą: • Realizacji zadań służby BHP.
 • Sprawowania obowiązków zewnętrznej służby bhp i p.poż. (możliwość taka dotyczy firm zatrudniających do 100 pracowników).
 • Organizacji i przeprowadzania szkoleń pracodawców i pracowników w zakresie BHP, prawa pracy, ochrony p.poż. i pomocy przedmedycznej.
 • Sporządzania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Przeprowadzania kontroli warunków pracy, audytów, a także sporządzania analiz i raportów dotyczących działań naprawczych.
 • Doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowisk pracy, doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 • Dokonywania przeglądów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a także czynności
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Prowadzenia pełnej dokumentacji z zakresu bhp i ppoż., sporządzania instrukcji stanowiskowych, instrukcji technologicznych, obsługi-użytkowania oraz regulaminów.
 • Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz dokumentowania wypadków, prowadzenia rejestrów wypadków i chorób zawodowych, sporządzania kart statystycznych GUS.
 • Opracowania planów modernizacji i dokumentacji (m.in. certyfikacja) „starych maszyn”
  w celu zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących BHP podczas użytkowania przez pracowników.
 • Doradztwa w zakresie planów modernizacji i przebudowy zakładów pracy, wdrażania nowych technologii i procesów produkcyjnych, użytkowanych urządzeń i instalacji.
 • Współpracy z laboratoriami w zakresie pomiarów czynników środowiska pracy i prowadzenie rejestrów badań.
 • Reprezentowania klientów przed organami kontroli (np. Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną), przygotowania wymaganych dokumentów, udzielania odpowiedzi na stosowane przez nie środki prawne, udział w kontrolach
  w imieniu i w zastępstwie pracodawców.
 • Doradztwa w zakresie prawa pracy.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń i kursów prosimy o kontakt.

 
Skontaktuj się z nami :
 
 

ul. Warszawska 119
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 0 695 035 335
e-mail: aprobhp@wp.pl
 

 
Godziny otwarcia :
 
 

Poniedziałek - Piątek
800 - 1600
 

2010 © aprobhp.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Mapa Strony